Tuve kyrkogård

Tuve kyrkogård är en kyrkogård som tillhör Göteborgs begravningssamfällighet. Kyrkogården ligger placerad på Hisingen, i en gammal kulturbygd, som ligger strax norr om Glöstorp/ Tuve. Även denna kyrkogård tror man har funnits sen 1200-talet, det alltså trots att den finns dokumenterad först under slutet av 1800-talet. 

Något som stöder tron om att uppförandet av denna kyrkogård påbörjades under 1200-talet är att det än idag finns ett flertal väldigt gamla gravstenar på området. Däribland har man hittat en gammal gravvård vid kyrkogårdsmuren, som står daterat till 1660. 

För att ge mer utrymme åt de avlidna på kyrkogården, samt för att ge rum åt nya gravar, valde man att under både 1934 och 1976 utvidga kyrkogården. Idag har den en yta på ca 1,4 hektar och rymmer uppemot 800 gravplatser för både urnor och kistor. För dig som har en nära anhörig som nyligen avlidit kan det finnas tillgängliga gravplatser på Tuve kyrkogård.

Kyrkobyggnaden – Tuve kyrka

Tillhörande Tuve kyrkogård finns Tuve kyrka, det vill säga områdets kyrkobyggnad. Kyrkobyggnaden är uppförd av gråsten enligt den romanska stilen. De äldsta delarna av denna byggnad tror man härstammar från 1100-talet. Sen år 2010 tillhör Tuve kyrka Tuve-Säve församling i Göteborgs stift.