Stampens kyrkogård

Har du en nära anhörig som innan dess bortgång hade uttalade önskemål om att bli begraven i centrala Göteborg? Då kan Stampens kyrkogård vara en av de mest passande alternativen av begravningsplats för den avlidne. Stampens kyrkogård är nämligen den mest centrala kyrkogården i hela Göteborg, med dess placering precis intill Ullevi.

Trots dess väldigt centrala placering är kyrkogården rätt stor, med en yta på 4,3 hektar mark. På denna yta ryms ca 2500 gravplatser, varav både urngravar, kistgravar och askgravlund finns att tillgå. Det är även tillåtet att ta sig runt på kyrkogården med bil. 

Kyrkogårdens historia

Stampens kyrkogård invigdes den 11 maj år 1804. På den tiden hade kyrkogårdens planläggning ritats av arkitekten Carl- Wilhelm Carlberg. Tanken var då att kyrkogården skulle användas för att begrava både svenska och tyska medborgare som avlidit, och så blev det. Bland dessa finns ett flertal välkända och omtalade personer. 

År 1886, efter den 26:e februari, bestämde man sig dock för att det inte skulle upplåtas några nya gravplatser på kyrkogården. Under 1960-talet kom man dock att göra en smärre förändring trots den tidigare överenskommelsen – man gjorde några nya gravar för urnor. Finns det önskemål om att den avlidne ska begravas här kan möjligheten finnas kvar.