Östra kyrkogården

Göteborgs tredje största kyrkogård är Östra kyrkogården. Denna har en yta på ca 25 hektar mark och rymmer mer än 17 000 gravplatser. På kyrkogården finns det rum för både urngravar, kistgravar och askgravlund. Det är tillåtet att köra bil på kyrkogården på grund av dess omfattande yta – det är det absolut smidigaste sättet att ta sig till önskad plats. 

Invigning av kyrkogården

Det var faktiskt inte förrän år 1860 som denna kyrkogård, Östra kyrkogården i Göteborg, invigdes. Detta i november, där domprosten Peter Wieselgren var ansvarig för ceremonin. Det som framförallt gjort att Östra kyrkogården fått så mycket uppmärksamhet och idag är en väldigt välbesökt plats är dess konstruktion i samhörighet med naturen. 

Kyrkogården sticker nämligen ut med dess två cirkelformade anläggningar och dess två större kullar. På den ena kullen, den västra, finns det idag ett gravmonument som med dess omfattande byggnationer drar till sig mångas blickar. Överlag skulle man kunna beskriva Östra kyrkogården som praktfull, ståtlig, och unik med dess varierande miljö och häftiga byggnader.

Personer som begravts på kyrkogården

Något som i sig också bidragit till att Östra kyrkogården är en mycket välkänd plats i Göteborg är att många välkända ”göteborgare” är begravda där. Där vilar allt från skådespelare och konstnärer till köpmän, idrottsmän och författare. Tack vare kyrkogårdens omfattande storlek finns det än idag lediga platser för begravning och gravsättning av olika slag.