Kvibergs kyrkogård

Kvibergs kyrkogård är utan tvekan den absolut största kyrkogården i hela Göteborg. På kyrkogårdens hela 130 hektar mark ryms lite över 24 000 gravplatser, och det både i form av urngravar, kistgravar och minneslund. Det finns även ett särskilt område med gravplatser för muslimer. Med tanke på att kyrkogården är så pass stor får man ta sig runt på området med bil. 

Kyrkogårdens historia

Det kan kännas naturligt att tänka att Göteborgs största kyrkogård härstammar sen långt bak i tiden. Men faktum är att kyrkogården och det tillhörande kapellet inte uppfördes tidigare än under 1930-talet. Kyrkogården och det Helga korsets kapell som man då hade bytts invigdes den 27:e oktober 1935. 

Sen dess har ett krematorium, ett Sankt Olofs kapell, ett Sankt Sigfrids kapell, ett nytt krematorium och olika kyrkogårdsavdelningar avsedda för begravning av specifika grupper tillkommit. Det finns bland annat två områden med krigsgravar för de som avled under de två världskrigen, samt ett område avsett för medlemmar i den lettiska församlingen. 

Delar av kyrkogården såväl som kyrkobyggnaden har med andra ord både restaurerats, kommit till och tagits bort. Det var dock inte förrän år 1966 som kyrkogårdens minneslund togs i bruk. Detta då som Göteborgs absolut första minneslund, som man placerade i närheten av Kvibergs krematorium.