Björlanda kyrkogård

Björlanda kyrkogård finner du i stadsdelen Björnlanda i Göteborg. Närmare bestämt ligger denna stadsdel placerad på nordvästra Hisingen i Göteborg. Själva kyrkan på kyrkogården – Björlanda kyrka – tillhör Torslanda-Björlanda församling i Göteborgs stift. Detta sen år 2010, innan dess tillhörde kyrkan Björlanda församling. 

När det kommer till kyrkogårdens historia är man inte riktigt säker på när själva uppförandet av platsen påbörjades. Man har dock bevis på att några av de äldsta delarna av kyrkobyggnaden uppfördes i mitten av 1200-talet. Detta bland annat då kyrkogården och kyrkan ligger precis intill ett järnåldersgravfält.

Kyrkobyggnaden – Björlanda kyrka

Man tror som sagt att Björlanda kyrka härstammar från mitten av 1200-talet, där man lyckats bevara några av de delar som uppfördes på den tiden. Sen dess har man dock behövt både göra om och bygga ut kyrkan på olika sätt. Det inte minst under 1700-talet då man på grund av kyrkans dåliga skick behövde göra en grundlig renovering och ombyggnation. 

Även under 1900-talet, närmare bestämt under år 1936, valde man att göra en genomgående restauration av kyrkan. Sen dess har man dock inte gjort så mycket med själva byggnaden utan har försökt bevara det som man skapat en gång i tiden. Det häftiga är att många av kyrkans olika delar härstammar från olika århundraden.

Kyrkogården

Även kyrkogården som tillhör Björlanda kyrka tror man har en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden, under 1200-talet. Det finns dock handlingar först från 1700-talet där kyrkogården omnämns. Men, som tidigare nämnt har platsen andra föremål och konstruktioner som tyder på dess tidiga härkomst. 

Mellan åren 1913-1914 valde man att göra en större utvidgning av kyrkogården för att göra rum för fler gravplatser. Sen dess har man gjort några mindre utvidgningar. Idag är kyrkogården ca 0,9 hektar stor och rymmer lite mer än 500 gravplatser i form av både urngravar, kistgravar och askgravlund. Dess läge är fint med närhet till både skog och hav.