Bergums kyrkogård

Tillhörande Göteborgs begravningssamfällighet har vi Bergums Kyrkogård. Denna kyrkogård är placerad i Bergum i Göteborgs kommun, vars kyrkobyggnad tillhör Angereds församling. Innan år 2014, det vill säga det år då kyrkan blev en del av den församlingen, tillhörde byggnaden Bergums församling. Angereds församling ingår i Nylöse pastorat som i sig ingår i Göteborgs stift. 

Kyrkogården

Kyrkogården som kyrkan står placerad på har en historia som sträcker sig tillbaka ända till medeltiden. Den har dock utvidgats, växt och utvecklats i flera omgångar sen dess. Den äldsta gravstenen som man idag kan utläsa ett datum på på kyrkogården har årtalet 1669 ingraverat. Men man tror som sagt att kyrkogården har funnits sen mycket tidigare än så, det vill säga ända från tidig medeltid. 

Storlek och antal gravar

Om du har en nära anhörig som nyligen avlidit i eller i närheten av Göteborg kan Bergums kyrkogård vara ett alternativ av begravningsplats. Kyrkogården är ca 1 hektar stor, rymmer lite mer än 500 gravplatser och erbjuder både gravsättning av urngravar och kistgravar. Önskar ni anordna en begravning här kan ni kontakta kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg direkt.