Backa gamla kyrkogård

Backa Gamla kyrkogård är en kyrkobyggnad som funnits i Göteborg stad väldigt länge. Man tror att den kyrka som finns där idag ersatte en medeltida kyrka som uppfördes så tidigt som under 1200-talet. Närmare bestämt tror man att själva grunden till kyrkogårdsbyggnaden uppfördes under sent 1100-tal, tidigt 1200-tal men att man under 1700-talet valde att riva kyrkans kor och ersätta det en bredare modell. 

Just på grund av dessa förändringar finns det dokument som talar för att kyrkan uppfördes ”på riktigt” under 1750-talet, medan kyrkobyggnaden i sig talar för att den fick sin början betydligt tidigare än så. Däribland den minnessten som sattes upp som ett minne för platsen där den medeltida byggnadens kor var placerat.

Den ”riktiga” kyrkan invides

Det var dock inte förrän under 1860-talet som kyrkan invigdes och togs i bruk på riktigt. Byggnaden, som ritades av John Fredrik Åbom, togs i bruk år 1864 men invigdes inte förrän 4 år senare, 1868. Sen uppförandet av Backa gamla kyrkogård påbörjades under 1200-talet har det alltså skett en del förändringar, det under både 1700-, 1800- och 1900-talet.

Idag består kyrkogården av ca 0,6 hektar mark och uppemot 400 gravplatser, tillhörande både urngravar och kistgravar. I och med att kyrkogården är rätt liten och har ett begränsat antal platser för den sista vilan är det inte säkert att det finns lediga gravplatser för de som önskar begravas där. Längs kyrkogårdsmuren finns några äldre gravstenar från 1700-talet.